Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost, květen 2019


Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31.5.2019

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,4% na 8 702, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 4,3% na 14 191 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 2,1%.

K 31. 5. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚPČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 8 702 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 403 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 1970 osob. Z tohoto počtu bylo 7 689 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 367 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 1798 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 714 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 26 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 116 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 117 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 663 osob méně než v předchozím měsíci a o 390 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 267, tj. o 601 méně než v předchozím měsíci a o 342 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 318 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 31 méně než v předchozím měsíci a o 65 méně než ve stejném období minulého roku, 517 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění. Mezi měsíční nárůst nezaměstnaných nebyl zaznamenán.

Mezi měsíční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce klesla nezaměstnanost v okrese Kroměříž (6,7 %), následuje Vsetín (6,1 %), Uherské Hradiště (3,2 %) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Zlín (1,7 %). Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 4 495 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,7%. V evidenci bylo 1 797 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,7% z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 353 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 47 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 51 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1%. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 643 uchazečů o zaměstnání, tj.41,9% všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, zůstal k 31. 5.2019 na hodnotě 2,1%

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres.

Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (1,7 %), Zlín (1,8 %), Kroměříž (2,4 %) a Vsetín (2,5 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 2,2%, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 1,9%.

Kraj evidoval k 31. 5.2019 celkem 14 191 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 589 vyšší, než v předchozím měsíci a o 3 506 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 801 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 232, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 4 877 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 9 314 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2019 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 602 osob, z toho bylo zařazeno 191 osob do rekvalifikačních kurzů. V tomto měsíci nebyl prostřednictvím SÚPM–SVČ podpořen žádný uchazeč.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Poradenské místo
Poradenské místo

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.