Nezaměstnanost, červenec 2021

Nezaměstnanost, červenec 2021


Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 7. 2021

V červenci klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11 618, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 13 051 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 2,9 %.

K 31. 7. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 11 618 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 4 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 423 osob. Z tohoto počtu bylo 10 701 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 27 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 427 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 630 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 208 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 485 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 634 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 450 méně než v předchozím měsíci a o 267 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 995, tj. o 432 méně než v předchozím měsíci a o 308 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 298 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 119 méně než v předchozím měsíci a o 21 více než ve stejném období minulého roku, 404 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst zaznamenal okres Uherské Hradiště (1,7 %) a okres Zlín (0,4 %). Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Vsetín (1,4 %) a Kroměříž (0,6 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 102 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,5 %. V evidenci bylo 2 056 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 432 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 1 osobu a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 15 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,7 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 239 uchazečů o zaměstnání, tj. 36,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 7. 2021 zůstal na hodnotě 2,9 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Vsetín (3,7 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (2,5 %), Zlín (2,7 %), a Kroměříž (2,8 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,2 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,7 %.

Kraj evidoval k 31. 7. 2021 celkem 13 051 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 515 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 584 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,4). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 1 204 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 1,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 401, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 4 997 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 8 054 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2021 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 231 osob, z toho bylo zařazeno 355 osob do rekvalifikačních kurzů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Novela zákona o místních poplatcích 2021
Novela zákona o místních poplatcích 2021
Dopravní omezení: Barum Czech Rally Zlín
Dopravní omezení: Barum Czech Rally Zlín

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.