Nezaměstnanost, srpen ’19

Nezaměstnanost, srpen ’19

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2019

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 0,7 % na 9 183, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 1,3 % na 13 949 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 2,2 %.

K 31. 8. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 9 183 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 60 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 1 759 osob. Z tohoto počtu bylo 8 288 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 79 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 1 569 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 788 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 529 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 109 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 728 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 6 osob méně než v předchozím měsíci a o 212 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 098, tj. o 144 více než v předchozím měsíci a o 69 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 444 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 20 méně než v předchozím měsíci a o 281 více než ve stejném období minulého roku, 383 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Kroměříž (2,0 %) a Zlín (0,1 %). Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště (3,8 %) a Vsetín (0,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 4 976 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,2 %. V evidenci bylo 1 746 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 474 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 55 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 72 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,2 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 098 uchazečů o zaměstnání, tj. 44,6 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, zůstal k 31. 8. 2019 na hodnotě 2,2 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Zlín (2,0 %), Uherské Hradiště (2,0 %), Kroměříž (2,4 %) a Vsetín (2,6 %).

Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 2,5 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,0 %.

Kraj evidoval k 31. 8. 2019 celkem 13 949 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 177 nižší, než v předchozím měsíci a o 2 256 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 748 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 826, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 826 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 10 123 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2019 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 983 osob, z toho bylo zařazeno 274 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byli prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeni dva uchazeči. Jako obor podnikatelské činnosti si zvolili poskytování kosmetických služeb (1 uchazeč) a audiovizuální tvorbu (1 uchazeč).

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Omezení provozu kvasické pošty »

V úterý, 4.8.2020, bude z důvodu výpadku elektrické energie omezen provoz pošty Kvasice v době od 8 do 14 hodin. Otevřena bude, ale pouze na podání, ke kterým není...

3.8.2020 - Kvasice

Odkanalizování obce »

Hezký den, Vážení spoluobčané. Po delší době se s Vámi já a celé zastupitelstvo obce Bělov chce podělit s novinkami na obci. Nejdůležitější a zásadní věcí je...

3.8.2020 - banner starosta

Očkování psů proti vzteklině »

V pátek 7. srpna, před obchodem, od 16. do 17. hod. proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině. Kombinovaná vakcína 250 Kč, vzteklina 100 Kč. Očkovací průkazy...

3.8.2020 - banner očkování

Obecní knihovna »

Bělovská knihovnice oznamuje, že během srpna bude obecní knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení

3.8.2020 - banner knihovna

Kulturní akce v srpnu ’20 »

V příloze naleznete seznam vybraných kulturních akcí ve zlínském kraji v srpnu 2020.

1.8.2020 - zlínský kraj

další aktuality »
Floria podzim
Floria podzim
Růže pro paní hraběnku
Růže pro paní hraběnku

Podobné

Vývoj nezaměstnanosti, květen ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2020 V květnu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11...

Marek Přecechtěl - 9.6.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, leden ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 1. 2020 V lednu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 10...

Marek Přecechtěl - 26.2.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, srpen ’19 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o...

Marek Přecechtěl - 17.9.2019 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, květen 2019 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31.5.2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o...

Marek Přecechtěl - 13.6.2019 - nezaměstnanost