Nezaměstnanost, srpen ’19

Nezaměstnanost, srpen ’19


Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2019

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 0,7 % na 9 183, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 1,3 % na 13 949 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 2,2 %.

K 31. 8. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 9 183 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 60 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 1 759 osob. Z tohoto počtu bylo 8 288 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 79 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 1 569 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 788 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 529 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 109 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 728 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 6 osob méně než v předchozím měsíci a o 212 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 098, tj. o 144 více než v předchozím měsíci a o 69 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 444 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 20 méně než v předchozím měsíci a o 281 více než ve stejném období minulého roku, 383 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Kroměříž (2,0 %) a Zlín (0,1 %). Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště (3,8 %) a Vsetín (0,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 4 976 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,2 %. V evidenci bylo 1 746 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 474 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 55 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 72 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,2 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 098 uchazečů o zaměstnání, tj. 44,6 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, zůstal k 31. 8. 2019 na hodnotě 2,2 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Zlín (2,0 %), Uherské Hradiště (2,0 %), Kroměříž (2,4 %) a Vsetín (2,6 %).

Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 2,5 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,0 %.

Kraj evidoval k 31. 8. 2019 celkem 13 949 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 177 nižší, než v předchozím měsíci a o 2 256 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 748 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 826, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 826 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 10 123 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2019 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 983 osob, z toho bylo zařazeno 274 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byli prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeni dva uchazeči. Jako obor podnikatelské činnosti si zvolili poskytování kosmetických služeb (1 uchazeč) a audiovizuální tvorbu (1 uchazeč).

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Floria podzim
Floria podzim
Růže pro paní hraběnku
Růže pro paní hraběnku

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.