Nezaměstnanost, leden ’20

Nezaměstnanost, leden ’20


Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 1. 2020

V lednu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 10 622, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 12 157 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,6 %.

K 31. 1. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 10 622 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 622 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 1 087 osob. Z tohoto počtu bylo 9 609 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 543 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 937 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 530 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 138 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 419 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 908 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 655 více než v předchozím měsíci a o 286 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 262, tj. o 591 více než v předchozím měsíci a o 141 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 347 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 142 více než v předchozím měsíci a o 165 více než ve stejném období minulého roku, 445 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště (7,0 %), v okrese Zlín (6,7 %), v okrese Kroměříž (5,7 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Vsetín (5,5 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 4 863 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 45,8 %. V evidenci bylo 1 807 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 459 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 17 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 42 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 009 uchazečů o zaměstnání, tj. 47,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, vzrostl k 31. 1. 2020 na 2,6 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Vsetín (3,1 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Zlín (2,2 %), Uherské Hradiště (2,4 %) a Kroměříž (2,8 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 2,4 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,7 %.

Kraj evidoval k 31. 1. 2020 celkem 12 157 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 17 vyšší, než v předchozím měsíci a o 320 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,7). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 693 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,6 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 391, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 141 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 9 016 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2020 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 116 osob, z toho bylo zařazeno 54 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byli prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeni dva uchazeči. Jedna uchazečka bude provozovat kosmetické služby a jeden uchazeč bude podnikat v oboru projektová činnost ve výstavbě.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Ples Zemského hřebčince Tlumačov
Ples Zemského hřebčince Tlumačov
Astro – festival zdraví
Astro – festival zdraví

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.