Nezaměstnanost, září ’20

Nezaměstnanost, září ’20

V září klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11 796, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 10 745 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,9 %.

K 30. 9. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 11 796 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 78 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 2 624 osob. Z tohoto počtu bylo 10 841 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 143 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 2 568 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 516 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 814 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 31 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 594 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 725 více než v předchozím měsíci a o 98 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 907, tj. o 608 více než v předchozím měsíci a o 172 více než ve stejném měsíci minulého roku, 455 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 187 více než v předchozím měsíci a o 55 méně než ve stejném období minulého roku, 434 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst zaznamenaly okresy Uherské Hradiště (1,5 %) a Zlín (1,1 %). Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Kroměříž (4,2 %) a Vsetín (1,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 833 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49,4 %. V evidenci bylo 1 837 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 827 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 327 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 106 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,0 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 303 uchazečů o zaměstnání, tj. 36,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 30. 9. 2020 klesl na 2,9 %.
Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Zlín (2,6 %), Uherské Hradiště (2,8 %), dále také v okrese Kroměříž (3,0 %) a Vsetín (3,4 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,0 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,9 %.

Kraj evidoval k 30. 9. 2020 celkem 10 745 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 697 nižší než v předchozím měsíci a o 3 220 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,1 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 833 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 654, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 665 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 080 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2020 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 388 osob, z toho bylo zařazeno 386 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byl prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořen jeden uchazeč jako účetní a daňový poradce.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .

Zprávu předkládá:
Ing. Vladimíra Lutonská
vedoucí Oddělení zaměstnanosti

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Od 28. října vláda zpřísnila krizová...»

Vláda České republiky zpřísnila s ohledem na šířící se nákazu koronaviru následující krizová opatření. Jejich účinnost je od 28. října 2020 06.00 hodin do předpokládaného ukončení...

27.10.2020 - banner COVID-19

DSZO obnovuje zákaz používání předních dveří a...»

Poslední vládní opatření proti šíření nemoci covid-19 jsou důvodem, aby Dopravní společnost Zlín – Otrokovice obnovila od pátku 23. října 2020 svůj jarní zákaz používání předních...

23.10.2020 - COVID-19 dszo

Přichází elektronická dálniční známka! »

Řidiče osobních automobilů čeká na českých zpoplatněných úsecích dálnic od 1. ledna 2021 revoluční změna! Končí éra lepení papírových dálničních kupónů. Ty nahradí nová elektronická...

22.10.2020 - doprava

Čištění a revize komínů »

Dne 28.10.2020 budeme u vás provádět čistění a revize komínů na tuhá a plynná paliva. Cena s vyčištěním a se zprávou bude činit 350 kč.Pro objednání volejte prosím na číslo 704601664...

21.10.2020 - firmy a živnostníci

Změna času na zimní »

V neděli 25. října se hodiny posunou ze 3:00 na 2:00 hod. Budeme spát o hodinu více. Ze začátku bude ráno více světla, ale večer dříve tma. Zimní čas je úprava měření času, při které...

20.10.2020 - čas

další aktuality »
Topenářský servis
Topenářský servis
Voda z Bělovské studánky není pitná
Voda z Bělovské studánky není pitná

Podobné

Nezaměstnanost, září ’20 »

V září klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11 796, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 10 745 a...

Marek Přecechtěl - 7.10.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, červenec ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 7. 2020 V červenci vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na...

Marek Přecechtěl - 9.8.2020 - nezaměstnanost

Vývoj nezaměstnanosti, květen ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2020 V květnu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11...

Marek Přecechtěl - 9.6.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, leden ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 1. 2020 V lednu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 10...

Marek Přecechtěl - 26.2.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, srpen ’19 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o...

Marek Přecechtěl - 17.9.2019 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, květen 2019 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31.5.2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o...

Marek Přecechtěl - 13.6.2019 - nezaměstnanost