Nezaměstnanost, září ’20

Nezaměstnanost, září ’20


V září klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11 796, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 10 745 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,9 %.

K 30. 9. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 11 796 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 78 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 2 624 osob. Z tohoto počtu bylo 10 841 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 143 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 2 568 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 516 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 814 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 31 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 594 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 725 více než v předchozím měsíci a o 98 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 907, tj. o 608 více než v předchozím měsíci a o 172 více než ve stejném měsíci minulého roku, 455 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 187 více než v předchozím měsíci a o 55 méně než ve stejném období minulého roku, 434 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst zaznamenaly okresy Uherské Hradiště (1,5 %) a Zlín (1,1 %). Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Kroměříž (4,2 %) a Vsetín (1,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 833 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49,4 %. V evidenci bylo 1 837 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 827 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 327 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 106 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,0 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 303 uchazečů o zaměstnání, tj. 36,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 30. 9. 2020 klesl na 2,9 %.
Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Zlín (2,6 %), Uherské Hradiště (2,8 %), dále také v okrese Kroměříž (3,0 %) a Vsetín (3,4 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,0 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,9 %.

Kraj evidoval k 30. 9. 2020 celkem 10 745 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 697 nižší než v předchozím měsíci a o 3 220 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,1 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 833 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 654, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 665 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 080 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2020 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 388 osob, z toho bylo zařazeno 386 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byl prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořen jeden uchazeč jako účetní a daňový poradce.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .

Zprávu předkládá:
Ing. Vladimíra Lutonská
vedoucí Oddělení zaměstnanosti

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Občané v karanténě, kteří chtějí volit 30. září systémem DRIVE-IN, mohou využít novou aplikaci Zlínského kraje
Občané v karanténě, kteří chtějí volit 30. září...
Voda z Bělovské studánky není pitná
Voda z Bělovské studánky není pitná

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.