Nezaměstnanost, duben 2021

Nezaměstnanost, duben 2021


V dubnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 12 942, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 11 574 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,3 %.

K 30. 4. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 12 942 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 444 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 247 osob. Z tohoto počtu bylo 12 028 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 435 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 1 276 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 355 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 246 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 1 218 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 799 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 50 méně než v předchozím měsíci a o 524 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 439, tj. o 51 méně než v předchozím měsíci a o 471 více než ve stejném měsíci minulého roku, 332 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 45 více než v předchozím měsíci a o 91 více než ve stejném období minulého roku, 292 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Kroměříž (4,3 %), Vsetín (3,8 %), Uherské Hradiště (3,6 %) a Zlín (1,9 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 449 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49,8 %. V evidenci bylo 2 085 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 573 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 osoby a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 56 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 836 uchazečů o zaměstnání, tj. 37,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 30. 4. 2021 klesl na 3,3 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Vsetín (4,3 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (2,8 %), Zlín (2,9 %), a Kroměříž (3,1 %). Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 3,4 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 3,2 %.

Kraj evidoval k 30. 4. 2021 celkem 11 574 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 241 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 079 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,1 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 919 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 779, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 638 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 936 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2021 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 561 osob, z toho bylo zařazeno 210 osob do rekvalifikačních kurzů.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pojďme se naočkovat
Pojďme se naočkovat
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.