Nezaměstnanost, duben 2021

Nezaměstnanost, duben 2021

V dubnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 12 942, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 11 574 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,3 %.

K 30. 4. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 12 942 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 444 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 247 osob. Z tohoto počtu bylo 12 028 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 435 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 1 276 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 355 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 246 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 1 218 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 799 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 50 méně než v předchozím měsíci a o 524 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 439, tj. o 51 méně než v předchozím měsíci a o 471 více než ve stejném měsíci minulého roku, 332 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 45 více než v předchozím měsíci a o 91 více než ve stejném období minulého roku, 292 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Kroměříž (4,3 %), Vsetín (3,8 %), Uherské Hradiště (3,6 %) a Zlín (1,9 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 449 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49,8 %. V evidenci bylo 2 085 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 573 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 osoby a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 56 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 836 uchazečů o zaměstnání, tj. 37,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 30. 4. 2021 klesl na 3,3 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Vsetín (4,3 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (2,8 %), Zlín (2,9 %), a Kroměříž (3,1 %). Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 3,4 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 3,2 %.

Kraj evidoval k 30. 4. 2021 celkem 11 574 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 241 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 079 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,1 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 919 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 779, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 638 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 936 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2021 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 561 osob, z toho bylo zařazeno 210 osob do rekvalifikačních kurzů.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Nezaměstnanost, květen 2021 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2021 V květnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 12 284, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 12 043 a...

12.6.2021 - nezaměstnanost

Dopravní omezení: Moraviaman Triatlon 2021 »

V sobotu 19.6.2021 se koná Moraviaman Triatlon 2021. Během konání sportovní akce od 7. hod. do 21. hod. bude omezena doprava od kruhového objezdu na Štěrkovišti po jez, začátek...

10.6.2021 - dopravní omezení moraviaman

EKO-KOM: třídění odpadu ’20 »

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který Vaše obec v roce 2020 vytřídila a předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Vaše obec...

8.6.2021 - EKO-KOM odpady

Svoz odpadu v roce 2021 »

Upozorňujeme Vás, že z důvodu existence 53. pracovního týdne v letošním roce 2020 dochází k opakování dvou lichých týdnů po sobě – tzn. 53. týden v roce 2020 a 1. týden v roce...

7.6.2021 - Biopas odpady

Taneční zábava »

V sobotu 3.7.2021 od 19. hodin se uskuteční taneční zábava v areálu Klub Bělov. K tanci i poslechu bude hrát skupina SOARE. Pivo i nealko a klobáska zajištěna. V případě nepříznivého...

7.6.2021 - bělovský klub pozvánka

další aktuality »
Pojďme se naočkovat
Pojďme se naočkovat
Prodej drůbeže
Prodej drůbeže

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2021 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2021 V květnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 12...

Marek Přecechtěl - 12.6.2021 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021 »

V březnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 13 386, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na...

Marek Přecechtěl - 7.4.2021 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, září ’20 »

V září klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11 796, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 10 745 a...

Marek Přecechtěl - 7.10.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, červenec ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 7. 2020 V červenci vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na...

Marek Přecechtěl - 9.8.2020 - nezaměstnanost

Vývoj nezaměstnanosti, květen ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2020 V květnu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11...

Marek Přecechtěl - 9.6.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, leden ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 1. 2020 V lednu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 10...

Marek Přecechtěl - 26.2.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, srpen ’19 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o...

Marek Přecechtěl - 17.9.2019 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, květen 2019 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31.5.2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o...

Marek Přecechtěl - 13.6.2019 - nezaměstnanost