Odkanalizování obce

Odkanalizování obce

  • 3. srpna 2020
  • Marek Přecechtěl

Hezký den,

Vážení spoluobčané. Po delší době se s Vámi já a celé zastupitelstvo obce Bělov chce podělit s novinkami na obci. Nejdůležitější a zásadní věcí je skutečnost, že obec Bělov získala díky „Rozhodnutí č.1190400129 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR Podle § 1 odst. 5 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí: podpory formou dotace ve výši 14530705,91Kč tj. 63,75% ze základu pro stanovení podpory ve výši 22 793 264,18 Kč. Příjemce podpory: Obec Bělov, Bělov77, 768 21, IČ 00 287 032 na akci:Odkanalizování obce Bělov období realizace:2021 -2022 v rámci výzvy č.:NPŽP 4/  žádostí v rámci Národního programu životního prostředí“.

Po dlouhých letech projektování, překonávání mnoha úskalích ať  technických či odborných, zajištění mnoha posudků, souhlasů majitelů pozemků soukromých či pozemků organizací, uvedení do souladu s územním plánem města Otrokovice, obec Bělov vyřídila loňského roku stavební povolení na akci „Odkanalizování obce Bělov“.

Na začátku letošního roku 2020 bylo zastupitelstvem obce Bělov rozhodnuto o vypracování žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a jeho podání s očekáváním, zda naše žádost uspěje. Toto očekávání a přání se viz. výše minulého týdne povedlo.

Uvedený, řekněme úspěch je pouze začátkem dlouhé etapy. Práce a vyřizování dalších potřebných a důležitých podkladů od výběru dodavatele stavby, shánění dalších finančních prostředků ze Zlínského kraje, vyřízení úvěru až po realizaci stavby a její kolaudaci. Než vše se stane realitou a odvedení odpadních vod z významné části obce Bělova tj. z Dědiny, Vývozku, Horních Polí odteče ještě mnoho i nepředčištěné vody do potoka Široký.

Je potřebné i konstatovat a opakovat jednu důležitou skutečnost: „Všechny rodinné domy, chaty či chalupy musí své odpadní vody odvádět pomocí jednotné kanalizační sítě obce Bělov do veřejné stokové sítě Otrokovice“ tedy ty rodinné domy, chaty či chalupy, které mají technicky možnost se na jednotnou kanalizaci obce Bělov připojit. Po vybudování a kolaudaci budou vyzvání majitelé domovních čistíren odpadních vod o jejich demontáž a propojení s jednotnou kanalizací, to samo budou muset zrealizovat i majitelé septiků. Dále budou vyzváni i ti majitelé domů či chalup, chat o prokázání napojení na jednotnou kanalizační síť, což dle našich znalostí není u všech samozřejmostí. Je vhodné upozornit všechny majitele kteří ví, že nemají kvalitní připojení na jednotnou kanalizační síť ze svých domů, aby toto začali intenzivně řešit. Obecní úřad Bělov a MěÚ Otrokovice jsou připraveni býti nápomocni v řešení.

Všichni zastupitelé bez rozdílu chtějí mít obec zdravou, zdravé spodní vody a postupem doby zajistit odvedení pokud možno veškerých odpadních vod na čistírnu odpadních vod a zrušit mimo jiných tzv.trativody, V celém katastru obce Bělov není a nebude místo pro nepovolené vypouštění jakýchkoli odpadních vod mimo povolení jednotnou kanalizací.

Víme, že ne celá obec a všichni občané budou v této první etapě mít možnost se napojit na jednotnou kanalizační síť, jedná se zejména o rodinné domy Žlutavská a dále Kopánky a Kobylisko. Pro obec a její další rozvoj je důležité v budoucnu pokračovat dalšími etapami výstavby či rekonstrukcí kanalizační sítě. Druhá již připravovaná etapa souvisí s rekonstrukcí silničního průtahu obcí. Zde dojde k rekonstrukci kanalizace pod komunikací III.třídy – průtah obcí v jejímž rámci bude provedena přeložka páteřní kanalizace z Dědiny a nově k napojení kanalizace Za Humny. Vybudování kanalizace pod plánovaným chodníkem od budovy obecního úřadu.

Všichni občané neodebírají pitnou vodu z veřejného vodovodu, tudíž není možnost zjistit přesnou spotřebu vypouštěné vody. Kalkulace spotřeby bude dle vyhlášky tj. 35m3 /rok na osobu, pokud se do spuštění odkanalizování nezmění výpočet . Toto pro obec zajišťuje oprávněná osoba ing.Foukal firma Ve-Gi Kroměříž. O této skutečnosti a zejména o výši stočného pro občany budeme s předstihem informovat.

Je důležité připomenout letošní výši stočného na každou osobu což je ve výši 500,- kč a chata či chalupa bez trvale hlášeného občana ve výši 800,- kč. Se splatností nejpozději do konce měsíce října roku 2020.

Finálem první etapy by měla být výstavba technického zázemí tj. čerpací stanice u modelářského letiště včetně podzemních zádržných nádrží, přepadu a oplocení.  Výstavby smíšeného chodníku a cyklostezky ve směru od obce Bělov do města Otrokovice. První úsek smíšeného chodníku je již vyprojektován a připraven k vyřizování, jeho trasování nad nově vybudovanými sítěmi směr Kopce.

Další připravovanou akcí je společná akce s obcí Žlutavy a Státním pozemkovým fondem a to výstavba vodní plochy za hřištěm pod Stráněmi v rámci Komplexních pozemkových úprav. Zde obec Bělov má dohodu s posledním majitelem půdy na jejím vykoupení.

I přes složitější finanční období dostálo zastupitelstvo obce svému slibu a je prováděna další část opravy komunikace Kopánky –u meruňkového sadu.

Všem spoluobčanům v tomto zvláštním období, které a to všichni věříme, co nevidět skončí, přejeme klidnou dovolenou k načerpání nových sil do dalších dní pracovních.

V Bělově 2.8.2020

Zastupitelstvo obce Bělov a Jiří Přecechtěl starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Odečet elektroměrů »

E-on oznamuje, že 1.10.2020 budou v obci probíhat odečty elektroměrů. Prosíme občany o spolupráci, vzhledem k situaci a pokud možno opsali stav elektroměru a umístili na viditelné...

30.9.2020 - e-on odečty elektroměrů

Občané v karanténě, kteří chtějí volit 30. září...»

Ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a do části Senátu. Volby do Senátu se otrokovických občanů netýkají. Občanům v karanténě, kteří využijí...

29.9.2020 - volby

Bělovská drakiáda »

Sbor dobrovolných hasičů Bělov srdečně zve velké, malé i nejmenší na první ročník „Bělovská drakiády“. Těšit se můžete na souboje v pouštění draků, výběr...

29.9.2020 - drakiáda SDH

Z Gdaňska domů … »

Kdy: 13.11.2020, 17:30Kde: OÚ Bělov V bodech: Celková délka pochodu 915 kmPočet pochodových dnů 27Denní průměr 33,9 kmPrůměrná rychlost 4,7 km/hodinaNejkratší etapa Chelmža – Toruň 25...

29.9.2020 - knihovna přednáška

Film: Šarlatán »

Kdy: 1.10.2020, 19:00Kde: Otrokovická BesedaVstupné: 130 Kč Životopisný / DramaČesko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, 118 min Režie: Agnieszka HollandScénář: Marek EpsteinKamera:...

28.9.2020 - Otrokovická Beseda

další aktuality »
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Omezení provozu kvasické pošty
Omezení provozu kvasické pošty

Podobné

Parkování osobních vozidel na veřejných prostranstvích »

Vážení spoluobčané a návštěvníci obce Bělov,Prosíme o vzájemnou toleranci a žádáme, aby jste minimalizovali co možná...

Marek Přecechtěl - 27.9.2020 - banner Bělov

Lávka přes Moravu je znovu otevřena »

Generální oprava lávky byla dokončena. Oprava byla rozdělena na dvě části v rozmezí dvou let. Část lávky přes suchý...

Marek Přecechtěl - 20.9.2020 - banner Bělov lávka

Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů »

Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční 2. a 3. října 2020. Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním...

Marek Přecechtěl - 2.9.2020 - banner volby

Informace: Komunální odpad »

Vážení občané,delší dobu máme negativní informace od společnosti Biopas na nesoulad se smlouvou mezi obcí Bělov a...

Marek Přecechtěl - 7.8.2020 - banner odpady starosta

Odkanalizování obce »

Hezký den, Vážení spoluobčané. Po delší době se s Vámi já a celé zastupitelstvo obce Bělov chce podělit s novinkami na...

Marek Přecechtěl - 3.8.2020 - banner starosta