Ohlédnutí za rokem 2022

Ohlédnutí za rokem 2022


Pěkný den Vážení spoluobčané,

Kvapem se blíží další konec roku, roku 2022. Co nám dal či vzal?

Nechci hodnotit a ani mi nepřísluší celospolečenská témata na to jsou „mazanější“ lidé. Hodnotit pouze a jenom dění v Naší obci a pojďme úvodem být i trošinku neskromní. Vždyť obec Bělov je našim společným domovem a čím dál více zásluhou Vás všech spoluobčanů i domovem, za který se nemusíme stydět. Stačí se porozhlédnout kolik nových domů vystavěno, opraveno, jak jsou upraveny předzahrádky, fasády vím není vše ideální, ale hledejme ty pozitiva a snažme se společně nadále rozvíjet obec tím správným směrem.

Trápí mne a nejenom jistě mne přístup niterné části dospívajících a na tomto místě vím, nejsou kolikrát ani z Bělova. Dokáží ve vteřině zničit to co obětaví kolikrát bezejmenní občané vytvoří, v tomto čase bych Vás i chtěl požádat buďme i všímaví co se děje a nebojme se tyto říkám nedobré věci potírat i třeba nahlásit kterémukoli zastupiteli..toto není žalování, opravy pak stojí nemalé peníze nás všech. V případě opakujícího se vandalismu klidně i Policii ČR.

Hodnocení roku 2022 nemůžu nepřipomenout stavbu kolaudovanou v měsíci duben a to odkanalizování významné části obce. Děkuji všem zastupitelům a dalším lidem, kteří se na této akci podíleli a cítím za celou obec hrdost s uvedením do provozu. Zadostiučinění i vůči některým státním institucím, kteří obci nevěřili, že se do takovéto akce pustí tímto se obec zařazena mezi obce troufám si a nejenom já tvrdit mezi obce 21 století. Vím mnoho z Vás mi může říci stojí to peníze, ale co dnes ne. A co je zatím ne moc zdůrazňováno, ale na celé kanalizaci je jenom jediný technologický uzel a to čerpací stanice, vše ostatní je i do dalších etap plánováno gravitačně tudíž žádné další náklady na například energie, údržbu, obsluhu či účelové komunikace.

Další investiční akcí a to silniční průtah obcí Bělov s navazujícím úsekem komunikace Bělov-Žlutava je stavebně povolena včetně souvisejících objektů, kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení. Je to stavební akce společná se Zlínským krajem, ale zde obec musí najít finanční zdroje na kanalizaci, chodník i veřejné osvětlení. Na konci měsíce říjen jsem absolvoval spolu s projektantem konzultace nad projektem na SFDI v Praze a v příštím roce máme zájem požádat o dotaci na chodník z fondu. Dále hledáme možnosti financování i dalších objektů.

Vnímáme i potřeby občanů na sjízdnost komunikací, každoročně je v rozpočtu vyčleněna částka minimálně 500.000,-kč na opravy. V roce 2023 zastupitelstvo obce má zájem pracovat na rekonstrukci komunikace Kobylisko. Spolu s projektantem hledáme co možná nejefektivnější způsob rekonstrukce tak, aby byla i v uvedené části obce pro občany místní komunikace přívětivější. A že se v této části sjízdnost komunikace z různých důvodů řekl bych ne zhoršila ale přímo v některých částech je sjízdnost téměř již nemožná.

V roce 2026 oslaví Sbor dobrovolných hasičů 100 let a po investicích a to, výměna oken, rozšíření garážového stání, rekonstrukce skladu, vybavení zásahové místnosti JSDH obce, zázemí pro SDH a mladé hasiče, nové teplovodní topení. Obec plánuje kompletní rekonstrukci střechy dle zpracované projektové dokumentace a v této chvíli probehlo oslovení případných dodavatelů. I zde zastupitelé budou hledat mimo jiných i dotační zdroje.

Státní pozemkový fond v těchto dnech zažádal o stavební povolení tzv. příkopy k odvedení dešťových extravilánových vod z místní části Kukla, výsledkem má být svedení přívalových vod do potoka Kameneckého. Celá tato plánovaná akce je finančně zaštítěna státní organizací jakož i druhá plánovaná akce k zadržení vody v krajině je připravována na potoku Široký na území obce Bělov a Žlutava.

Existují i další připravované akce, tj smíšená stezka pro chodce a cyklisty směrem k čerpací stanici též již získáno stavební povolení a konečně po úsilí vícero lidí se blíží k závěru i stavební povolení komunikací Horní Pole.

Vše bude samozřejmě záležet na dotačních možnostech a šikovnosti jejich získávání. Příprava žádostí včetně projektové přípravy je na vysoké kvalitativní úrovni musíme tedy i věřit v úspěch při žádostech.

Děkuji místostarostovi obce Pavlovi za vzájemnou zastupitelnost a velký přehled zejména v oblasti financí a dotací. Ekonomce a hospodářce Laďce za vedení dnes opravdu nemalé agendy a zajišťující servis pro starostu či místostarostu obce, protože nejsme na funkci uvolněni. Sluší se připomenout členku zastupitelstva Jarku, která je součástí týmu na různých pozicích v zastupitelstvu již dvacet let. Laďovi, který se mimo členství v zastupitelstvu dlouhodobě věnuje mladým hasičům a zároveň za jeho obětavost při akcích obce. Radkovi přeji aby mu práce jakožto jedinému novému zastupiteli práce nezhořkla a byl stále pozitivní. Zbyňkovi a Andreje byly aktivními zastupiteli. Mohl bych pokračovat dále směrem k zaměstnancům obce, kteří se starající o vzhled veřejných prostranství Monice a Tondovi. Jsou zde i  další členky SPOZu navštěvující jubilanty jménem obecního úřadu a dalším aktivním spoluobčanům. V neposlední řadě kronikáři a webmasterovi obce Markovi za propagaci obce i navenek.

Závěrem se chci vrátit k úvodu. Ano poslední roky nám tak jak jde život i vzal. Odešli spoluobčané, kteří zanechali ve své aktivní době svůj otisk do tváře naší obce Bělov. Přeji si nezapomínat na tyto spoluobčany. A směrem k mladým spoluobčanům prosím važte si všeho, čeho obec za leta dokázala vybudovat, vždy dle nejlepšího vědomí té které doby, nebylo a není to mnohdy úplně jednoduché. Vy mladí ač si to možná nepřipouštíte jednou v případě zájmu a možností převezmete otěže v obci a dále budete udávat směr třeba úplně jiným či obdobný.

V Bělově 31.12.2022

Jiří Přecechtěl

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Jak psát srozumitelné úřední texty
Jak psát srozumitelné úřední texty
Ukázková lekce jógy
Ukázková lekce jógy

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.