Starostovy řádky

Starostovy řádky


Dobrý den občané obce Bělova a přespolní.

Dovolte mi podat pár důležitých informací k realizované stavbě silnice III/ 36740 Bělov, společné investiční stavební akce s ŘSZK.

Práce jsou realizovány dle předloženého harmonogramu, kdy v první měsíci stavební práce probíhaly za omezeného provozu tj. pouze s omezením stavebního místa. Musím bohužel s odstupem doby konstatovat na neohleduplné řidiče drtivě přespolní, jejichž arogance byla a stále je v mnoha případech více jak za hranou slušnosti. Ani já ani NIKDO jiný nemá radost ze stavební činnosti, která kohokoli omezuje. Troubení či přímo najíždění do kohokoli NIC neurychlí, pouze dotyčný odhalí svou gramotnost.

Je již položena kanalizační stoka „B“ a odbagrováno podloží pod budoucím chodníkem. V podloží je uložena i drenážní roura spolu s odvodňovacími šachtami, které budou následně připojeny do stoky „A“. Stoka „A“ je navazující na již vybudovanou kanalizaci směr čerpací stanice. Probíhají další přípravné práce pro uložení obrubníku, mezi nově budovaným tělesem komunikace a chodníkem. Taktéž byly zahájeny práce na pokládce optiky a do podloží chodníku bude kromě optiky uloženo i kabelové vedení pro veřejné osvětlení a nově i pro napájení zastávky autobusů.

Dopravní obslužnost. Jak již jsem zmínil výše, práce v prvních týdnech probíhaly za plného provozu a dále jsou práce prováděny za úplné uzávěry s možností průjezdu v okamžicích neohrožující stavbu tj. maximálně v ranních a večerních hodinách. Zejména pro vozidla zásobování, lékařské péče, svoz odpadů. Zde je třeba zdůraznit že svoz odpadů je vždy lichý pátek, proto opětovně apelujeme na občany, aby své popelové nádoby přistavily u komunikací již ve čtvrtek večer.

Od 4. června proběhne frézování asfaltového podkladu a odstranění pláně ze stávající komunikace v celé délce plánované první etapy. Tato část prací pro veškerou dopravní obslužnost začne být kritická. Všechny potenciální uživatele -obsluhu obce s předstihem informujeme, aby v maximální míře využívali pouze ranní průjezdy a je možné, že v některé dny, dle technologického postupu bude muset být využívána objízdná trasa přes město Napajedla, případně v období sucha i úvozovou cestu přes Horní Pole, která je využívána již i v těchto dnech.

Od samotné přípravy stavby, kterou mělo na starosti ŘSZK nebyla plánována žádná zvláštní objízdná trasa. Pouze trasa po stávajících komunikacích nižších tříd. Tuto informaci zastupitelstvo obce několikrát sdělilo nejenom na svých zasedáních, ale i například zde na obecním webu. Obec Žlutava přišla s myšlenkou, kterou uvedla v život a to zajištění průjezdu přes les kolem hřiště, ve směru k řece Moravě a areálu Povodí Moravy. Obec Bělov reagovalo na uvedenou aktivitu a nabídla pomoc občanům, kteří o to požádali, vyřídit povolení průjezdu lesem v majetku Polesí Buchlovice. Dále lehce upravila pomocí asfaltového zástřiku místní komunikaci u Moravní lávky, směrem areál Povodí Moravy. Mrzí nás, že informace o zvýšeném průjezdu neobdrželi všichni dotčení občané v celé délce uvedené trasy. Obec Bělov ani nemá možnosti informace nikomu dále předávat. Chci zdůraznit, že obec Bělov nikoho nenutila k vyřízení průjezdu, pouze podala pomocnou ruku. Povolení je bezplatné.

Parkování
Obec Bělov spolu s dodavatelskou firmou a i ve spolupráci se Zemědělským družstvem Kvasicko, zajišťuje parkovací místa pro osobní automobily pod autobusovou točnou. Rozumíme této nekomfortní situaci, ale opětovně prosíme spoluobčany o trpělivost, tato situace skončí nejpozději do poloviny prázdnin. Ještě jednou děkujeme a prosíme dále majitele vozidel o neparkování v prostorách točny autobusů. Na tuto chybu upozornil již i koordinátor autobusové dopravy, kdy ve večerních hodinách telefonicky informoval na zaparkovaná vozidla překážející autobusům. V případě opakujících se nevhodně parkujících vozidel, bude donucen přivolat policii ČR, což jistě nikdo z nás nechce.

Přístup k rodinným domům dotčených stavbou první etapy a to zejména k těm, kde je v současné chvíli vybagrováno podloží pod budoucí chodník. Není v silách stavební firmy a ani obce zajisti úplný přístup tj. dojezd osobních vozidel k domu. Stavební firma se snaží vyjít vstříc a v místech, kde je to možné uloží makadam pro přecházení. I zde prosíme společně se stavební firmou o trpělivost a jsme přesvědčeni, že nikde není výkop tak hluboký, aby se bohužel i s obtížemi nedalo přejít. Jestliže je zde takový člověk, stačí se obrátit na mistra stavby a určitě s přenesením nákupu vypomohou stavební dělníci případně i zaměstnanci obce. Tato situace se postupně bude lepšit s výstavbou chodníku který započne již od 3.června.

Ještě jednou děkuji všem, kdo se na realizaci takto rozsáhlé investiční akce podílí. Děkuji Vám občanům za trpělivost a shovívavost přeci jenom jsou stavební práce realizovány v zemi, kde kolikrát nikdo neví co se dá očekávat. Výsledek a v to jistě všichni věříme musí „stát za to“. Doufám se všemi zastupiteli a věřím že i všichni občané se těší na společný výsledek. Výsledek, na který budeme náležitě hrdí. Průjezd obcí Bělov bude mít parametry, jaké si dlouhé roky zaslouží. Komunikaci, chodník, osvětlení, přístup k internetu, kanalizaci to vše budeme společně využívat mnoho dalších desetiletí.

Jiří Přecechtěl
Starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Parkování
Parkování
OÚ Bělov: úprava otevírací doby
OÚ Bělov: úprava otevírací doby

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.