Ohlédnutí za rokem 2023 a výhled do roku 2024

Ohlédnutí za rokem 2023 a výhled do roku 2024


Vážení spoluobčané místní i přespolní

Dovolte mi jménem svým i jménem celého vedení obce Bělov popřát k nadcházejícím svátkům Vánočním a do nového roku 2024 vše nejlepší, zdraví, rodinnou pohodu, bohatou nadílku u rozzářeného vánočního stromku a pokud je to jenom trochu možné být se všemi nejbližšími u jednoho stolu.

Na pozadí událostí posledních dní prosím všechny k pozastavení a zamyšlení v této hektické době. Nikdo z nás opravdu neví co se může stát, ale všichni můžeme přispět k vzájemné toleranci. Mít úctu k názoru druhého, nezištné vzájemné pomoci třeba i pomoci veřejné. Nacházet vzájemná mezilidská souznění. Vnímám, že dnešní doba je spíše určená pro hmotné statky jež zajišťuje mimo jiných dobré zaměstnání což ani dnes ať z jakéhokoli důvodu není přáno každému, ale to neznamená že dotyčný je jakkoli diskvalifikován ze společnosti v mnoha případech právě naopak.

Má-li naše krásná obec Bělov s bohatou tradici a společně věříme i velkou perspektivu nadále zažívat rozkvět, služby pro nás všechny, potřebuje a v blízké budoucnosti vyhlíží odvážné spoluobčany, kteří se stanou novými tvářemi vedení obce. Ano přáním nás všech je pokračovat v započatém díle. Nadále postupně opravovat místní komunikace, dle finančních možností dokončit odkanalizování obce. Zde si neskromně můžeme pogratulovat za první a nejdůležitější ukončenou stavební část tj. odvedení odpadních vod na ČOV Otrokovice což ve 21. století ještě není všude samozřejmostí.

Zahájení stavebních prací na úplně nové místní části obce, stavební lokalitě Kopce, kdy bez soukromého investora obec v žádném případě by nedokázala zafinancovat a realizovat veškerou výstavbu. Tímto směrem se již dávno vydali daleko větší obce - města a jsem potěšen, že i naše obec nezůstala pozadu. Dokončení prací na zadržování vody v krajině za stoprocentního podílu státu v místní části Kukla a Zeliska je přidanou hodnotou přírodě našeho nejbližšího okolí

Po dlouhých téměř 25 letech dokončení přípravy celkové rekonstrukce komunikace III. třídy – průtah obcí, včetně kompletní výměny kanalizace, vybudování nového chodníku, sjezdů od rodinných domů, veřejného osvětlení a uložení optických rozvodů internetu. Tato již zahájená stavební činnost je společnou investiční akcí obce Bělov a Zlínského kraje.

V první polovině roku 2024 zahájíme finální opravy budovy hasičské zbrojnice, nejprve kompletní rekonstrukcí střechy. Všechny tyto a další již uskutečněné a připravované investiční akce napříč katastrem obce Bělov mají mimo jiných za cíl důstojně oslavit stoleté výročí vzniku dobrovolných hasičů Bělov a připomenutí 885 let od první písemné zmínky o obci Bělov a to vše v roce 2026. Letošní již tradiční Vánoční setkání se neuskuteční u horního kříže, který je momentálně po celkové rekonstrukci, ale díky nepříznivým povětrnostním vlivům nebylo možnosti zpětné instalace. O to více je očekávání nás všech jak se nově bude nejčestnější památka na novém troufám si tvrdit i důstojnějším místě vyjímat.

Závěrem prosím Vy všichni občané přijměte ještě jednou pozdravení v těchto svátečních dnech s přáním pozitivních dní pouze s rozzářenými dny plné pohody, úcty k druhému, zdraví, osobních úspěchů a lásky v rodině a i trochu toho štěstí v celém roce 2024.

Vedení obce Bělova

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozvánka: 19. košt slivovice
Pozvánka: 19. košt slivovice
Rozumění na prknech
Rozumění na prknech

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.