Ztráta vody z veřejného vodovodu

Ztráta vody z veřejného vodovodu


Dobrý den Vážení občané,
Věc, která je pro mne osobně a celé zastupitelstvo a říkám pro vlastně všechny občany obce hodně nemilá a to je věc ztráty vody z veřejného vodovodu v obci Bělov.

Existují limitní ztráty vody veřejného vodovodu pohybující se cca okolo 30% z celkové dodávky vody, což jsou ztráty se kterými provozovatelé i počítají, netěsnosti potrubí, havárie, odkalování vodovodního řadu apod.

V loňském roce provozovatel VaK Kroměříž dodal dle vodoměrů na vstupu do obce cca 10.600 m3
pitné vody. Vyfakturoval dle odečtů jednotlivých vodoměrů u RD v roce 2021 pitnou vodu za cca 5.000m3!! což není ani 50% vody dodané. Tato situace je opakující a ze strany provozovatele je již neúnosná.

Jednou příčinou může být vodovodní řád „jak cedník“ tudíž ztrátová voda někde vyvěrá možná na několika místech ve větším množství. Zde je třeba připomenout skutečné stáří vodovodu v obci (nebavíme se o přivaděči, ale pouze o rozvodech v samotné obci Bělov). Tyto rozvody byly vybudovány před 2- 30 léty což zdaleka není limitní stáří vodovodního řadu, ale i přes to provozovatel počítá s možnými ztrátami do 30% a pro snížení ztrát každoročně investoval např. do odlehčovací nádrže, doplnění zemních souprav na některých uzávěrech vody do RD, opravy vodojemu v lesu Hučaj apod. Druhou a docela závažnou věcí proč se ztrácí takové množství vody řekněme cca 15 až 20% vody mohou být neoprávněné odběry vody a já říkám narovinu krádeže!

Provozovatel VaK Kroměříž již určitá opatření k zamezení neoprávněných odběrů zavedl a bude zavádět. Dále požádal obecní úřad, aby k této závažné situaci zaujal stanovisko a byl maximálně nápomocen, což vedení obce garantuje a s touto nepříjemnou situací se bude zabývat i zasedání zastupitelstva obce Bělov naplánované na 15.6.2022.

Chci zde zdůraznit není možné využívat hydranty po obci jakémukoli napouštění bez měření! SDH měla v minulosti prostřednictvím obecního úřadu smlouvu s VaK Kroměříž o možném napouštění cisterny, ale tato smlouva byla již před časem zrušena a dnes není možné ke cvičebním účelům pitnou vodu z veřejného vodovodu využívat.

Vedení VaK Kroměříž po zjištění stávajícího tristního stavu v obci Bělov odmítá dále investovat do rekonstrukce vodojemu (dle smlouvy mezi obcí a provozovatelem je toto možné, pouze opravy do 40.000,-kč) a požaduje po obci v této chvíli objednat elektromagnetické šoupě s dálkovým ovládáním včetně montáže za cca 65.000,-kč a další plánované rekonstrukce jsou připravovány.

Je to opravdu tak závažná situace, kterou musí řešit celá obec nejenom zastupitelstvo. V krajním případě hrozí i vypovězení smlouvy o provozování ze strany VaK Kroměříž což by mimo jiných problémů pro obec znamenalo uhradit plnou částku vodného dle měřidla na vstupu do obce a při dnešních cenách jsou to již statisíce!

Apeluji na Vás všechny spoluobčany, odběratele pitné vody z veřejného vodovodu aby jste byli i pozorní, zda-li například není únik před vodoměrem, který člověk přehlédl či nevíte o nějakém podezřelém vyvěrání vody z podzemí apod.

Věřím, že společně tuto hodně nepříjemnou situaci co nejdříve zvládneme
Jiří Přecechtěl, starosta

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Starostovy řádky: popelové nádoby
Starostovy řádky: popelové nádoby
Odpoledne pro celou rodinu
Odpoledne pro celou rodinu

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.