Plavební komora Bělov – vliv na životní prostředí

  • 20. ledna 2010
  • Marek Přecechtěl
Plavební komora Bělov – vliv na životní prostředí

ZLÍN – Ředitelství vodních cest ČR představilo záměr prodloužení významné dopravní vodní cesty Baťův kanál z Otrokovic do Kroměříže, čímž by došlo k propojení dvou v současnosti oddělených vodních úseků. Proplutí dnes brání jez Bělov, který chce investor překonat výstavbou nové plavební komory umožňující proplavování turistických plavidel a malých osobních lodí. Podle parametrů stávající vodní cesty by v souladu s platnou legislativou vybudované propojení spočívalo v délce 790 metrů.

Krajský úřad Zlínského kraje obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR informaci o zveřejnění dokumentace vlivů uvedeného záměru na životní prostředí, veřejnost se tedy mohla a stále ještě může detailně seznámit s konkrétními dopady výstavby nové plavební komory Bělov na řeku Moravu, život v ní a kolem ní.

Krajský úřad zveřejnil informaci o uvedené dokumentaci na úřední desce v období od 31. prosince 2009 do 18. ledna 2010. Dokumentace je k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (Baťův mrakodrap, 11. patro, dveře č. 1136), kde do ní lze nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Dále je možné do dokumentace nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách Cenia (https://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (https://www.env.cz/eia), kód záměru MZP236.

Po pročtení a prostudování dokumentace o vlivech záměru vybudování Plavební komory Bělov na životní prostředí může každý posílat své připomínky k této dokumentaci formou písemného vyjádření dresovaného přímo Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 – Vršovice a to v termínu do 30. ledna 2010.

19. 1. 2010 – (ple)

Další informace:
Ing. Milan Plesar
tiskový mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012